KKG-elever i samfunnsfaglige programfag inntok torsdag 28.11 Universitet i Agder. Her ble de, gjennom mange interessante foredrag, inspirert til å delta i konkurransen om Eilert Sundt-prisen 2014. Alt fra "Urban planlegging: Hvordan lage gode byer" til "Sex på kampus i Malawi" stod på programmet.

Eilert Sundt var den første forskeren i Norge som systematisk undersøkte folks levekår og hverdagsliv. Han regnes som grunnleggeren av det samfunnsvitenskapelige faget sosiologi i Norge. Gjennom et tettere samarbeid mellom Universitetet i Agder og de videregående skolene på Agder, ønsker universitetet å oppnå økt fokus på samfunnsfaglige problemstillinger i regionen, økt kompetanseoverføring mellom de ulike undervisningsinstitusjonene, økt samfunnsengasjement blant ungdom og økt fokus på forskning og høyere utdanning.

Under ser du, i tillegg til en lydhør forsamling, et par bilder av tidligere KKG-elever som har vunnet premie i denne konkurransen.

av kany2, publisert 28. november 2013 | Skriv ut siden