Henning Josephsen, 1STF, og Ario Najafi,1STD, begynte begge i Vg1 studiespesialiserende dette skoleåret.Hvorfor valgte dere studiespesilalisering da dere skulle velge videregående skole ?Jeg tenkte på å skaffe meg en bredest mulig plattform for videre studier og yrkesvalg.Det er tidlig å gjøre dette valget allerede i 10.klasse, og da var det naturlig å velge KKG, sier Henning.Ario hadde venner som allerede gikk på skolen, og hadde fått gode tilbakemeldinger på det å være elev ved KKG. For han var derfor valget enkelt, selv om det krevde litt energi å få klarhet i om det var idrett eller studiespesialiserende han ville søke.

Dere gikk begge på Ve skole, og har overgangen til KKG vært en utfordring med tanke på at det er mange flere elever her?
Det har fungert bra, sier Ario. Lærerne her er motiverte, vi blir sett og de forsøker å få oss til å yte vårt beste. Det er viktig å bli sett som elev, og da spiller størrelsen på skolen liten rolle.
Jeg har forstått dette halvåret, at jeg selv må yte noe for å oppnå resultater. Et godt klassemiljø bidrar også til god trivsel.
Henning opplevde at han ble godt tatt imot av lærere og medelever, da han begynte i Vg1.
Imøtekommende lærere og medelever ga han en god opplevelse av et trygt skolemiljø
Han opplever at han kan ytre egne meninger i klassen, og at han blir respektert for egne meninger og holdninger.
Begge har gjort sine valg av programfag for neste skoleår.
Ario har valgt flere fag innen økonomi, mens Henning har valgt realfag og internasjonal engelsk.
Vi takker for praten, og kommer snart med en nye kommentar fra andre elever i Vg1.

av Morell, Morten, publisert 8. februar 2013 | Skriv ut siden