Maren Sundberg og Amalie Trondsdatter Haugland er begge elever i 1STF.Maren skal neste skoleår på utvekslingsopphold til Argentina, mens Amalie fortsetter som elev i Vg2.De gikk i 10. klasse på Haumyrheia og Havlimyra ifjor, og deler gjerne sine erfaringer etter et godt halvår som elever her på KKG.

Amalie og Maren A
Maren og Amalie har det første halvåret her på skolen ikke opplevd så mange overraskelser. De arbeidet godt med fagene på ungdomsskolen, og derfor ble overgangen ikke så stor. Det har vært viktig å være forberedt på skolearbeid og faglig utfordringer, og  dette har gjort overgangen enklere, sier begge to.
Det som er en merkbar forskjell er at de nå må forberede seg til prøver i større deler av pensum, og derfor bruker mere tid til å få faglig oversikt.

Maren anbefaler gjerne studiespesialiserende når elever i 10. klasse skal velge programområde i videregående skole. Både hun og Amalie har tenkt å skaffe seg spesiell studiekomptanse, med den faglige fordypningen i realfag som dette krever.
Dette er en solid inngangsbillett til hva de måtte velge av videre studier.
Maren, som drar på utveksling til Argentina neste skoleår, kommer til å velge fysikk, kjemi og matematikk når hun er tilbake i Vg3.
Amalie, som blir elev i Vg2 her neste skoleår, har valgt de samme realfagene, men i tillegg programfaget markedsføring og ledelse. En av hennes planer er å ha muligheten til å starte for seg selv, og da kan dette være et nyttig fag å ta på videregående.
Både Amalie og Maren synes skolen holder godt faglig nivå.
Læringsmiljø og klassemiljø er bra, og det er mange hyggelige medelever her, noe som gjør det gøy å gå her.
De skryter begge to av skolens kantine, og sier at "alle" er godt fornøyd med det de der kan tilby.
Vi takker igjen for praten, og kommer tilbake med del 3 etter å ha snakket med flere elever i Vg1.

av Morell, Morten, publisert 13. februar 2013 | Skriv ut siden