08.00 - 08.40 Fellesprogram i elevkantina for vg2 og vg3 stud.spes., IB og idrett. Andre klasser møter i klasserom.09.00 - 09.40 Fellesprogram i elevkantina for alle HO klasser, SS klasser, AT klasser, HT klasser og vg1 stud.spes. og idrett.Vg2 og vg 3 stud.spes, IB og idrett møter i klasserom.10.30 Gudstjeneste i Domkirken for de elever og ansatte som ønsker å delta der.12.00 Lunsj for ansatte på personalrommet.Vel møtt.Eva Berghrektor

av Morell, Morten, publisert 19. desember 2012 | Skriv ut siden