Tirsdag gikk turen til Köln og Tysklands (etter tyskernes mening) viktigste severdighet - Kölnerdomen. Det fantastiske gotiske byggverket som det tok over 600 aar aa bygge reiser seg som et enormt monument i storbyen med en gang vi gaar av toget. Ogsaa her hadde vi en laererik omvisning. Etter et hyggelig felles maaltid fikk elevene, til deres stor glede, noen timer til shopping mens vi larere sikret oss noen godbiter til skolebiblioteket.

Komposteringsanlegg
Onsdag startet med 2 timer hospitering paa tysk skole - i diverse fag. Noen ble overrasket over aa faa selveste rektor, Dr. Hermans, som laerer i matematikk. Etterpaa tok vi turen til soeppelsorteringsanlegget utenfor Münster, noe som var et oenske fra KKGs ledesle at vi skulle gjoere siden de tyske var paa Returkraft i Kristiansand da de var paa beskoek hos oss i mai. Det var interessant aa se paa og laere om de forskjellige stegene i prosessen, men vi konkluderer med at soeppelsorteringen og -haandteringen er mye mer effektiv i Norge. Paa bildet viser elevene at de syns det var topp aa vaere der, men at lukten kanskje ikke var den beste.

Münster sentrum
Paa ettermiddagen var vi först i Fredssalen i raadhuset og fikk laere om Münsters betydning som forhandlingssted da det ble fred i Europa i 1648, og i "Kristiansand-rommet" (Raadhuset i Münster har ett rom oppkalt etter hver av vennskapsbyene sine) fikk vi servert drikke og snakket litt om vennskapsforholdet mellom de to byene. Etterpaa hadde vi byvandring med en meget hyggelig og flink guide og laerte mer om byen med over 70 kirker. Paa bildet staar elevene foran en modell av den indre kjaernen av byen hvor navn paa kjente steder og bygninger er skrevet med blindeskrift.
Torsdag er siste dag i Münster. Paa formiddagen skal vi paa studieveiledning paa universitetet, for noen av elevene gaar med tanker om aa studere i Tyskland etter videregaaende. Etterpaa skal de ha proeve. Etter litt fritid til aa gjoere de siste innkjoepene og aa pakke kofferten skal vi paa kvelden ha en avskjedsmiddag med de tyske elevene og gaa paa kino og se den tyske filmen "Heiter bis wolkig".

Fredag maa vi dessverre reise hjem igjen.... Hele turen har vaert en sann fornoeyelse. Elevene har stortrivdes og oppfoert seg eksemplarisk. I tillegg er det en droem for oss laerere aa se eleve rmed saa stort engasjement for tyskfaget og oenske om aa laere mest mulig. Dette har vaert en tur med en meget godt faglig utbytte.
Tekst og foto
Siw Hege Rennemo
Mandal vgs

av Morell, Morten, publisert 27. september 2012 | Skriv ut siden