Huthaifa Abuserria og Rakhman Rasukhanov, begge fra 3STA, inviterte til diskusjon om reaksjonene på filmen "Innocence of Muslims". Filmen, som har fått fornyet oppmerksomhet pga en bølge av demonstrasjoner i den muslimske verden, krenker profeten på det groveste.

De leverte en interessant innledning, hvor de blant annet pekte på at reaksjonene ikke bare har et religiøst grunnlag, men også et politisk. Store fattigdomsproblemer og mangel på utdanning for det brede lag av folket gir grobunn for misnøye. Salen slapp også til med sine synspunkter. Det var stor enighet om at provokasjon og mangel på kunnskap må møtes med tålmodighet og opplysning. Vold og drap av uskyldige gjør langt mer skade på Islam og muslimers rykte enn en gal manns hatefulle handling.
Huthaifa og Rakhman

av Nyutstumo, Kari, publisert 28. september 2012 | Skriv ut siden