I 2010 fikk Folkehelseinstituttet meldt ni tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse som kunne relateres til russefeiringen, og i 2011 fire tilfeller. Begge årene var det omtrent like mange tilfeller hos russ og ungdom som hadde festet med russen, eller som gikk på samme skole som en smittet russ.En kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn gjør at ungdom som deltar i russefeiring kan være mer mottakelige for smitte og meningokokkbakterien enn ellers og ha større risiko for alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom som skal delta i russefeiringen til våren vurderer å vaksinere seg. Russ som ønsker å vaksinere seg kan møte frem tirsdag 13.mars fra kl.15.30-18.30Sted: Gyldenløvesgate 23. Inngang til Helsestasjon for ungdom.Pris for vaksinen er kr 580,-Folkehelseinstituttet informererHilsenImri Leer-SalvesenHelsesøster

av Morell, Morten, publisert 7. mars 2012 | Skriv ut siden