Vi ønsker elever, lærere og ansatte velkommen i elevkantina,mandag 26. september. I midttimen fra kl.11.30 vil det bli  sang og musikkinnslag, som en markering av den europeiske språkdagen.Elever og band fremfører sanger på engelsk tysk og fransk, og våre gjester fra Nicaragua viser flotte og fengende folkedanser. Kantina serverer denne dagen utsøkte retter som viser gode ekesmpler på matkulturene dere møter i Frankrike, Spania, Tyskland og England. Du kan se bilder fra dagens arrangement, under.

Dans CDans ATrommerSang BSang AInstrumental
Bilder som viser innslag i elevkantina under markeringen av den eurpeiske språkdagen.
Våre venner fra Nicaragua viste flott folkedans, der også vår egne elever ble med på dansen.
En trommesolo fra en av nicaraguanerne ble mottatt med stor applaus.
Vårt lokale band med solister gav oss sanger på engelsk, fransk og tysk denne dagen.
En stor takk til alle som bidro til å markere språkdagen.
Hvorfor ønsker vi å markere den internasjonale språkdagen?

  • Vise allmennheten betydningen av å lære språk og å bidra til flerspråklighet i samfunnet
  • Øke bevisstheten om det språklige og kulturelle mangfoldet i Europa og verden forøvrig
  • Motivere europeiske innbyggere til å lære flere språk
  • Informere om språklæring
  • Støtte opp om og oppmuntre til livslang læring av språk
  • Synliggjøre mulighetene som ligger i flerspråklighet
  • Bidra til mobilitet i Europa og verden forøvrig
  • av Morell, Morten, publisert 22. september 2011 | Skriv ut siden