Bienvenidos a Kristiansand y buen viaje !Onsdag 14. september får vi besøk fra vår vennskapsskole Doris Maria, som ligger i hovedstaden Managua. Elever og lærere skal være her i to uker, og de kommer til å delta i undervisningen og besøke klassene. Vi gleder oss til å ta imot dem, og ønsker alle velkommen til skolen.Besøket fra Nicaragua, er en del av skolens internasjonaliseringsarbeid, og våre egne elever reiser på utvekslingsbesøk til Nicaragua kommende vinter.Her er programmet for besøket/Programa para la visitaSe film fra Nicaragua

SG108817SG108821
Besøk fra vår utvekslingsskole i Nicaragua, Doris Maria Morales Tijerino, som ligger i hovedstaden Managua.

I de to ukene, fra 14. til 27. september, er 6 elever og 2 lærere gjester hos oss på KKG.

Elevene: Gema Guadalupe Reyes Lopez

Aracely Yarusette Ordonez Sandoval

Carlos Jose Gregorio Rodriguez Cruz

Gloria Indira Castillo Martinez

Camilo Alejandro Fitoria Alvarado

Camilo Ernesto Garcia Blanco

Lærerne: Emma Reyes Amador

Swynton Leonard Jimenez Maltez

Skolen Doris Maria Morales Tijerino er en blandet barne- ungdoms- og videregående skole med ca. 300 elever. Elevene som kommer til oss går i de øverste klassene på videregående.

Denne utvekslingen er et resultat av et gammelt samarbeid. Siden 1996 har Doris Maria og KKG hat slike utvekslinger: ett besøk hver vei hvert år. Dette er dermed 14 runde i utvekslingene. Utvekslingen er ikke et bistandsprosjekt, men har som mål å gjensidig spre kunnskaperom oss og våre kulturer, noe som igjen skaper grunnlag for forståelse og toleranse, - og ikke minst skape vennskap på tvers av den geografiske avstanden det er mellom oss.

For KKG-elever og lærere er dette en enestående anledning til å bli godt kjent med personer fra en helt annen del av verden, fra et land med en helt annen kultur og et helt annet økonomisk utviklingsnivå. Vi vil finne ulikheter mellom oss, men også veldig mye som er likt. Dette gjør slike møter så spennende.

Utvekslingen har hele tiden vært støttet av NORAD (utviklingsdirektoratet), og blir administrert av organisasjonen Vennskap Nord Sør. I 2010 bestemte NORAD at hele ordningen skulle vurderes fra bunnen av. Vårt prosjekt var et av de få som ble anbefalt skullefortsette! En mente at vi har oppnådd gode resultater, og satt våre spor på skolene. Spesielt er det blitt lagt merke til at så mange av elevdeltakerne har blitt engasjert i prosjektet, og at mange også har reist tilbake til Nicaragua, enten på besøk eller for å gjøre solidaritetsarbeid, eller studere spansk/ lære mer om en slik spansktalende kultur. Flere av deltakerne har også engasjert seg i norske organisasjoner som arbeider for en verden med en mer rettferdig fordeling av godene. Og ikke minst er masse vennskap skapt. For Doris Maria-elevene har prosjektet vært en enorm inspirasjon i arbeidet med å få til mer, og bedre utdanning, - og- helst for alle barn og unge i Nicaragua.

For å komme med i utvekslingsprosjektet har NORAD bestemt at utvekslingene må ha et felles tema som skal stå sentralt i utvekslingene, men også for utvekslingsskolene.

Temaet for utvekslingen vår er det biologiske mangfoldet i Nicaragua og i Norge. Spesielt vil en se nærmere på arter som kan være truet, og også hva som kan gjøres med dette. Mye av dette praktiske arbeidet med prosjektet under besøkene her på KKG skal skje i naturfagsklasser.

Vi har også søkt om å få være med i et 3-årig prosjekt. Dette har vi i utgangspunktet fått støtte for i Oslo (som et av veldig få prosjekter)! Besøket fra Doris Maria i september 11 blir første års utveksling. I 2012 og 2013 blir det 2 utvekslinger hvert år – til og fra skolene.

Under besøkene legges det opp til mest mulig varierte program, med mye tid på skolen, med besøk i timer og ellers i skolens sosiale liv. Våre gjester skal ellers se og oppleve mye av det Kristiansand og Sørlandet har å tilby mennesker fra en annen del av verden. Men det viktigste er samværet i skole og fritid. . Elevene bor hos elever, og lærere hos lærere. Her lærer vi mye om hverandres kultur, og vennskap skapes for livet.

Nå skal vi ha to uker sammen – med masse gøy og noe alvor. Og, om en måneds tid vil vi begynne å se på hvilke KKG-elever som kan være med på vår UTVEKSLINGSREISE TIL NICARAGUA i februar/mars 12. Da blir det søknader og intervjuer, - men det kommer vi tilbake til. Sikkert er det at de av dere som er aktivt med i prosjektet nå under besøket fra Doris Maria, stiller sterkere enn dere som ikke er det.

På vegne av alle oss i prosjektet

Odd Gunnar Andreassen

av Morell, Morten, publisert 16. september 2011 | Skriv ut siden