Christopher Storm Larsen, 2STC, får her overrakt prisen av klimadirektør i Statoil, Hege Marie Norheim. Utdelingen foregikk på Teknisk museum i Oslo, fredag 29.april.Christopher vant den regionale konkurransen og mottok en stor blomsterbukett samt et stipend på kr 5000,-. .(Foto: Svein Erik Dahl, Samfoto)

Christopher Storm Larsen med gavesjekken han mottok som regionvinner av Statoils realfagspris 2011 Her sammen med lektor Oddvin Gaudestad

Christopher sammen med sin faglærer,  Oddvin Gaudestad.
Statoils realfagspris er en landsdekkende realfagskonkurranse for elever i 2. klasse på den videregående skole, studiespesialiserende studieretning. Det er en konkurranse der man alene, eller i grupper på to eller tre, skal løse oppgaver i fysikk og kjemi. Konkurransen skal bidra til å styrke kunnskapen om teknologi og realfag og inspirere ungdom til å satse på en utdanning innen disse fagområdene. Statoils realfagspris er et samarbeid mellom Statoil og fire regionale vitensentre i Norge: Teknisk museum i Oslo, Vitensenteret i Trondheim, Nordnorsk vitensenter i Tromsø og VilVite i Bergen.

Konkurransen har vært holdt årlig siden 2002, tidligere under navnet Statoil-Hydro-prisen.

Årets oppgaver hadde to tema: grunnleggende prinsipper for seismikk, og bioenergi og hydrogen som drivstoff. For å svare på oppgavene fikk elevene innsikt i energispørsmål, samt relatert kunnskap i kjemi og fysikk. De to andre gruppene som kom videre ved prisutdelingen i Oslo, hadde jobbet sammen i team. (Der var 27 grupper som var invitert sammen med sin lærer). Christopher hadde laget sin løsning alene. Han har både Fysikk1 og Kjemi 1 dette skoleåret. Lektor Gaudestad underviser både i fysikk og kjemi og har dermed kunnet gi god veiledning for løsning av oppgavene.

Vi gratulerer og ønsker lykke til i den nasjonale konkurransen.

av Morell, Morten, publisert 9. mai 2011 | Skriv ut siden