I begynnelsen av mars var vi, Hilde Hangeland og Odd Gunnar Andreassen, i Managua, Nicaragua for å treffe lærere og administrasjon ved samarbeidsskolen vår Colegio Doris María Morales Tijerino. Skolen ligger i den hyggelige bydelen Las Colinas, og består av tre forskjellige utdanningssteder. Doris Maria er skolen KKG hvert år sender 6 elever og 2 lærere til. Det er en skole med 220 elever der de eldste elevene er 17-18 år.

Nicaragua 1

KKG har samarbeidet med Doris María siden 1996 og dette prosjektet støttes av organisasjonen Vennskap Nord Sør, som igjen er finansiert av NORAD. Årsaken til at vi var i Managua forrige uke var først og fremst møter med representanter fra Vennskap Nord Sør for å få informasjon om endringer i søkeprosessen fremover, både når det gjelder søknadsskjema, kriterier om et felles emne de to skolene skal samarbeide om og hvordan våre to skoler skal kommunisere sammen og dele informasjon. Målet er en 3-års avtale mellom skolene.

Bygg B
I tillegg var vi mye sammen med skolens lærere og rektor for og sammen å utarbeide et felles tema vi skal jobbe med fremover. I samarbeid med begge skolers naturfagavdeling har vi valgt temaet biologisk mangfold med hovedvekt på skog og sjø. Elevene i Nicaragua og Norge skal jobbe med å samle inn informasjon om emnet, dra sammen på ekskursjoner i de respektive landene og lage presentasjoner. De skal også se på hvordan forskjellige organisasjoner og markedskrefter påvirker samfunnet innenfor dette temaet. Vi regner med at utvekslingene kommer i gang igjen fra høsten 2011 – og da først med besøk fra Doris María.

Elever A
Vennskapsprosjektet mellom KKG og Doris Maria er ett av de mest vellykkede skoleprosjektene for Vennskap Nord Sør. Svært mange tidligere KKG elever har siden reist tilbake for å jobbe i Nicaragua eller andre latinamerikanske land og mange har valgt studieretninger innenfor latinamerikansk historie, spansk, internasjonale studier og statsvitenskap. I løpet av våre 8 dager i Managua møtte vi blant annet Vilde Kylland Hauge som var russ i 2010 og som nå jobber for Redd Barna i et alfabetiseringsprosjekt i Nicaragua. Det var en flott tur med nyttige samarbeidsmøter og fine samlinger med den hyggelige gjengen som jobber og studerer på Doris María.
Odd Gunnar og elev
Odd Gunnar sammen med en av elevene på Doris Maria.

Tekst og bilder:
Hilde Hangeland og Odd Gunnar Andreassen

av Morell, Morten, publisert 30. mars 2011 | Skriv ut siden