Line Torsøe, Charlotte Hansen, Thanee Indergård og Helena Frustøl er sammen med ca 100 andre jenter i Norge plukket ut til å delta på ”Jentedagen NHH” den 18. mars. NHH er forkortelsen for Norges Handelshøyskole i Bergen. For å øke andelen av kvinnelige studenter arrangerer de en slik dag hvert år. Jentene forteller at de måtte skrive en fyldig søknad og legge ved alle karakterer om å komme på jentedagen.

NHHC
Fra KKG til NHH - Here we come ! 

Snittet for å komme inn på NHH ligger vanligvis over 5, så det er ikke lett å komme inn. Alle fire har hatt ett eller flere av fagene næringslivsøkonomi, samfunnsøkonomi, rettslære eller entrepenørskap og bedriftsutvikling. Alle satser på en økonomiutdannelse etter videregående.

Flyreise, overnatting, middag, forelesninger, underholdning etc er dekket av NHH. 
Bildene er tatt den 8. mars. Det var ikke tilfeldig!

Vi ønsker dem lykke til og er sikker på at de vil representere KKG på en flott måte!

Les mer om jentedagen på NHH  her.

Tekst og bilder: Gunnar Heimdal

av Morell, Morten, publisert 8. mars 2011 | Skriv ut siden