Den 04.02. fikk KKG besøk av Madeleine Jensen og Morten Lauvås, begge lærlinger i forsvaret. De var avgangselever på service og samferdsel i fjor.Det ble rigget opp stand i elevkantinen og interessen for informasjon var upåklagelig.

Besøk fra forsvaret B

Elevene på vg2- service og samferdsel fikk en times orientering om de ulike opplæringsløp som forsvaret kan tilby. Vi fikk høre på to engasjerte og bevisste lærlinger som også fortalte om sine erfaringer etter åtte måneder i forsvaret.

Besøk fra forsvaret D2
Vg2-elevene fikk et godt innblikk i lærlingenes hektiske og lærerike hverdag og om spennende muligheter for videre utdanning i forsvaret.

Kanskje rekrutterer KKG flere lærlinger?
Tekst og foto:
Gerd Ragnhild Haugaa-Hageland

av Morell, Morten, publisert 7. februar 2011 | Skriv ut siden