Elisabeth Ramfjord; Stine Therese Myhre Solli; Erle Five Johansen; Mathea Olsen; Andres Santiago Betancur, Marcus Dalen Krogstad og Vinita Krishnan fra faget Kultur og kommunikasjon 3 (vg3) stod for programmet under ”Politisk kvarter” på KKG torsdag 24.02. Utgangspunktet var problemstillingen: ”Er elevatferden annerledes når læreren er kvinne?” Tre av skolens kvinnelige lærere utgjorde referansegruppa.

Politisk kvarter 24 februar B

Lærerne var mer og mindre samstemte i sine konklusjoner. Selv om en som lærer alltid råder over ulike maktmidler og strategier, så er det likevel den mannlige læreren som oppnår mest ”respekt”. Dette i kraft av sitt kjønn og sin maskuline attityde. Slutningen har gyldighet enten elevene er gutter eller jenter, om de er norske eller har annen etnisk bakgrunn. - Like fullt, reaksjonene fra tilhørerne etterlot ingen tvil. Lærerens personlighet og dyktighet er den dominante kvaliteten når elevene vurderer sine lærere. Det er den flinke, rettferdige pedagogen elevene setter høyest.

Politisk kvarter 24 februar C
Ordskiftet elevene imellom nyanserte dessuten mellom respekt og frykt som inkommensurable egenskaper. Og der mannlige lærere trekker veksler på stemmebruk og tydelighet, skårer kvinnelige lærere høyt på omsorg og empati. Uansett - eller I så måte - har Protagoras´ homo mensura-tese fortsatt gyldighet. Mennesket er målet for alle ting, så også på KKG.
Tekst: Vidar Waag
Foto: Morten Morell

av Morell, Morten, publisert 24. februar 2011 | Skriv ut siden