Denne høsten vil elever ved fire videregående skoler i Vest-Agder følge undervisningen i tysk og fransk nivå III, tidligere fordypning i 2. fremmedspråk.For at alle elevene skal kunne følge undervisningen, gis tilbudet som en kombinasjon av nettbasert-og fjernundervisning.Undervisningstilbudet blir i tillegg basert på workshops og studieopphold i Frankrike og Tyskland.Her er alle elever og lærere samlet utenfor KKG, som vil forestå undervisningen.


Fransk III A
Elevene i fransk III -  sammen med sin lærer Astri Jortveit Horn.
Elevene kommer her fra Vågsbygd og KKG, og undervisningen vil foregå  med elevene samlet i klasserom, men også som nettbasert undervisning via læringsplattformen It`s learning.
Astri Jortveit Horn har etablert kontakt med den franske samarbeidskolen, som heter:
Lycee Merleau Ponty, Rochefort
TYSK III B
Disse elevene har valgt tysk III.
Elevgruppen består av elever fra Mandal vgs, Vennesla vgs, Vågsbygd vgs og KKG.
Vågsbygdelevene vil være i samme klasserom som elevene ved KKG , mens undervisningen filmes og sendes via fjernundervisningsutstyr til elevene ved de to andre skolene.
Lærere i tysk III B
Elin Haugaa Nøtland, nr 2 fra høyre, og Eva Jordbrudal vil være ansvarlig for henholdsvis undervisningen i tysk III og samarbeidet med utveklslingsskolen i Münster.
Siw Hege Rennemo, til venstre, og Kari Flinder til høyre, vil være ressurslærere i tysk for de elevene fra Mandal vgs og Vennesla vgs som følger denne undervisningen.
Bakgrunn for undervisningstilbudet i tysk og fransk III.
Etter at Kunnskapsløftet ble innført, har det dessverre vært få søkere til fordypning i  fremmedspråk.
Dette er synd, fordi det gir mange muligheter å ha bedre kunnskaper i fremmedspråk enn det elevene får ved å lese fellesfaget i 2. fremmedspråk som avsluttes etter Vg2.
Vi vil nevne noen fordeler ved å velge fordypning i fremmedspråk:

* Vi ser at elever som ønsker å studere eller arbeide i utlandet vil stå bedre rustet.

* Mange bedrifter melder om behov for arbeidstakere som kan flere språk enn engelsk.  Undersøkelsen ”Engelsk er ikke nok” bekrefter dette.

* Elever som leser programfag i fremmedspråk nivå III får 1,0 tilleggspoeng ved innsøkning tilhøyere utdanning.

For å stimulere elever til å velge dette tilbudet, har  Vest-Agder fylkeskommune v/utdanningssjefen, gjennom HKU støttet etableringen av fjernundervisning/nettbasert undervisning ved KKG.

av Morell, Morten, publisert 24. august 2010 | Skriv ut siden