Som en av 25 videregående skoler, er KKG blitt plukket ut til å delta på Det Europeiske Ungdomsparlamentets nasjonale sesjon på Lillehammer i september. Etter søknad og intervjuer ,som ble gjennomført på engelsk, er nå laget fra KKG tatt ut.

Elever samfunnsfag Odd Gunna DHer er deltakerne fra KKG:
Fra venstre: Sissil Andersen, 2STG, Jannike A. S. Arnesen, 1STH, Camila Lopez, 1STE, Kenan Novic, 2STI og Katrine N. Hald, 2STB 
Odd Gunna A
Odd Gunnar Andreassen er koordinator for prosjektet.
Det Europeiske Ungdomsparlamentet (EYP)er et internasjonalt program som har som mål å bringe engasjert ungdom fra hele Europa sammen for å drøfte sentrale politiske spørsmål. Et videre mål er selvfølgelig å skape grobunn for større forståelse for hverandres levemåte og politiske systemer.

Det er europeiske sesjoner hvert år. Hvert land sender 8 elever til hver sesjon. Norge har bestemt at de sender 4 elever fra 2 skoler til hver sesjon. For å konkurrere om disse plassene arrangeres en nasjonal uttakssesjon i september (på Lillehammer). Her er KKG blitt invitert (etter søknad) til å delta – sammen 24 andre vg skoler. Engelsk er arbeidsspråket på alle sesjoner.

Etter søknad og intervjurunde er nå laget vårt klart. Det var 12 søkere, og alle 10 som møtte til intervju gjorde et meget sterkt inntrykk. Vi kunne ha sendt alle sammen. Men når vi måtte velge- og laget blir : Jannike A. S. Arnesen, 1STE, Kathrine N. Hald, 2STB, Sissil Andersen, 2STG og Kenan Novic, 2STI.Reserve ble Camila Lopez, 1STE.

Disse 4 har valgt/er plassert i 4 forskjellige komiteer, og skal nå sette seg inn i sentrale emner og problemstillinger innenfor sine komiteer. PÅ sesjonen skal de arbeide for å nå fram med egne synspunkter, og også kjempe for de resolusjonene de blir enige om innenfor egen komite. På avslutningsdagen blir all komiteenes (8 i alt) resolusjonsforslag satt under debatt i plenum/hele forsamlingen. Her skal også ”våre” helst være aktive. Og målet er altså å bli plukket ut blant de 4 skolene som skal representere Norge videre.

Det ligger i kortene at de 4 deltakerne må bruke mye tid – også av sommerferien - til å forberede seg til sesjonen. Og uansett hvordan det skulle gå, vil deltakerne garantert ha et stort utbytte av deltakelsen, faglig og sosialt.
Tekst: Odd Gunnar Andreassen

av Morell, Morten, publisert 17. april 2009 | Skriv ut siden