Våren 09 kan elever og ansatte trene på Spicheren til reduserte priser.Ass. rektor Gunnar Bech mener det er viktig å legge forholdene tilrette for trim og trening, og har kommet frem til en avtale som gjelder skolens elever og ansatte. Spicheren treningssenter eies og drives av Studentsamskipnaden på UIA.


Tilbud fra Spicheren A Vi vet at mange elever og ansatte driver trening og trim i ulike former, og vi håper avtalen kan være med på å tilrettelegge for trening for den enkelte, sier Bech.
Skolen har et godt samarbeid UiA, når det gjelder idrettsfag og benytter også Spicheren i forbindelse med undervisning for elever på idrettsfag.
Geir Torstveit (til venstre), markedssjef, Sonja Waaland, daglig leder, og Gunnar Bech. 
For grundigere informasjon om treningstider og annet, viser vi til skolens intranett. 
Foto: Joar Borgli

av Morell, Morten, publisert 7. januar 2009 | Skriv ut siden