Hanne Maria Jordbrudal er dette året elev i Vg1 studiespesialisering her ved KKG.Hun har etter ungdomsskolen tatt ett år som utvekslingselev ved Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium i Münster. Hun synes språk er gøy, og har egne meninger hva gjelder språkundervisning og utradisjonelle valg.

Hanne Jordbrudal A distanseHanne Maria har tysk mor og norsk far. Hun er 17 år, og mange sommerferier har hun sammen med familien besøkt  besteforeldrene i Tyskland. Hennes interesse for språk ble tidlig vekket, selv om hun hjemme alltid har snakket norsk. For å kommunisere godt med sin mormor og morfar, var det naturlig å lære seg tysk Det gjorde sommerferiene mer spennende og interessante.
Noen har kanskje allerede sett at du har skrevet en artikkel i Fædrelandsvennen om viktigheten av å lære tysk ?
Ja, jeg reagerer på at UIA nå står i fare for å legge ned studietilbudet i tysk. Jeg leste oppslaget i avisa, hvor de også fortalte at tilbudet i klassisk musikk ville bli nedlagt. Selv har jeg lest at våre handelsforbindelser med Tyskland er sterke, og at studenter som senere går inn i ulike grener av næringslivet, høyst sansynlig vil kunne møte tyske handelspartnere. Representanter for næringslivet forteller ofte at språklig erfaring utover engelsk er en stor fordel når personale skal ansettes. I tillegg er det mange tyske turister som besøker Norge, og på reiser i Europa vil ungdom ofte kunne møte tysktalende mennesker i mange land.
Du valgte et år som utvekslingsselev ved en skole i Munster. Hvorfor dra dit når sola lokker i California?
Det kan godt være jeg senere velger å studere ved et tysk universitet eller høyskole.
Selv leste jeg 3 år med fransk på ungdomsskolen, men ønsket etter ungdomsskolen å lære meg det tyske språket bedre. Gjennom det å bo hos en tysk familie, være vanlig elev i 10.klasse og leve med tyske ungdommer på skole og i fritid, ønsket jeg å få både faglig og ikke minst språklig utvikling.
Jeg likte måten undervisningen ble gjennomført på, selv om det medførte mer lekser enn jeg noen gang har hatt. Lærerne var faglige flinke og jeg fikk god oppfølging. I tillegg varte alle tentamener ikke mer enn 2 timer, og likevel opplevde jeg at vi ble godt prøvet.
Hva mener du er viktig når det gjelder å lære seg språk ?
Det er klart det er viktig med gramatikk og setningsoppbygning. Likevel føler jeg at musikk og film brukt i undervisningen, vil være motiverende for oss ungdommer. Jeg tror dette vil skape engasjement hos unge, og at lysten til å arbeide med språket blir sterkere.
Jeg er også klar over at ferdigheter i språk ikke kommer flytende på ei fjøl av seg selv, men at faget må arbeides med slik man også må for å oppnå resultater i matematikk og samfunnsfag. Vi elever må selv gripe tak i aviser, ei bok eller rett og slett lytte til hva som skjer på musikk og filmfronten i det aktuelle landet.
Du har hørt at det er et forslag som gjelder tilleggspoeng for valg av programfag i 2.fremmedspråk ?
Ja, det har jeg fått med meg og jeg håper det blir vedtatt slik at de som skal begynne på høyere utdanning i i 2011 får med seg ekstrapoeng. Jeg tror det er nødvendig med et slikt virkemiddel for å styrke språkundervisningen i norsk skole.  
Noen andre ting du selv har lyst til å fortelle oss?
Jeg håper andre ungdommer tenker utradisjonelt, og gjerne velger et år som utvekslingselev i Tyskland. Dersom elever eller lærere her ved skolen har lyst til å høre litt mer om dette, kommer jeg gjerne på besøk i en time. Jeg tar helt sikkert med musikk for å lage litt liv og røre.
Vi takker Hanne Marie for praten, forteller at hun selv har vært voklist i et norsk band som bl.a spilte tysk popmusikk, og håper at hun blir bedt om å besøke riktig mange tyskgrupper her ved skolen.
Hanne skolen i MünsterAnnette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
hanne fotball 2Noe av fritiden i Münster, ble brukt til å trene et jentelag i fotball. Denne oppgaven delte hun med sin vertsmor, her oppe til venstre i bildet.
hanne med gutta fotball lagetHanne Maria viste at hennes fotball ferdigheter godt kunne hamle opp med guttas. Her sammen med klassekamerater på skoletur.
Mange vennskap ble knyttet i løp av året i Münster. Til sommeren kommer noen av hennes tyske venner på besøk til Kristiansand.
Foto fra Münster: Hanne Maria Jordbrudal

av Morell, Morten, publisert 6. november 2008 | Skriv ut siden