Hallgrim Berg, kulturist, inviterer elever og lærere ved det nye programfaget Kommunikasjon og kultur til ordskifte om språk, kultur, og medias makt.Hallgrim Berg er kjent som stortingspolitiker, målmann, musiker og forfatter


HB foran tavla med skrift cropInnlegget til Hallgrim Berg tok utgangspunkt i medias framstilling av pensjonsordningen for tidligere Stortingsrepresentanter. Hvem sitter med ansvaret for "pensjonsbrøleren" - stortingsrepresentantene selv, pensjonsstyret eller revisjonsmyndighetene? Elevene mente at tidligere representanter på stortinget har et særlig moralsk ansvar for at
regelverket blir fulgt all den tid de har fått
folkets tillit.Slik sett er ikke media syndebukk, selv om media er seg selv lik og overser viktige nyanser.
HB føyte cropMangfoldige Hallgrim Berg eller "Hal Berg" fIkk elevene på Kommunikasjon og kultur med på notene - og leverte varene fra seljefløyte via kult(ur)rap og synspunkt på vestlige verdier. Elevene var ikke uten videre enig med foredragsholderen i alt han sa. Dermed fikk vi en fin opptakt til årets Protestfestival i Kristiansand.
Hallgrim Berg ute Vidar og Marthe cropNettopp nyansene er viktige, mente elevene, når vi kommer til spørsmålet om nasjonale og vestlige verdier. Det er viktigere å stille spørsmål og være åpne overfor det vi oppfatter som nytt og fremmed, ikke avvise og fordømme. Derfor er da også dette kulturmøtet mellom den meriterte politikeren og meningsytreren Hallgrim Berg og en selvbevisst elevgruppe
ved KKG verdifullt i seg selv - de kommuniserer på tvers av alder, kjønn, religion, nasjonal og ideologisk bakgrunn. Og dét fant samtlige aktører i diskusjonen seg vél til rette med - både latteren og replikkene satt løst. Berg og elevene på Kultur og kommunikasjon skal delta på Protestfestivalen 2008 i Kristiansand, der tilsvarende og beslekta problemstillinger står på dagsorden. Etter møte med elevene kunne Hallgrim Berg nyte høstsola og en rosinbolle i skolegården, sammen med to av lærerne i faget Kommunikasjon og kultur, Marthe Moe og Vidar Waag.
Tekst: Vidar Waag

av Morell, Morten, publisert 5. september 2008 | Skriv ut siden