Jørgen Lye vant prisen for beste Wergeland essay. Han  ble belønnet med rosende ord og en premie på 1000 kroner, delt ut av Jahn Thon fra Wergelandsselskapet og ordfører Per Sigurd Sørensen.Tittelen på essayet var: "Norske litterære kanon med fokus på Wergelands aktualitet"Vi gratulerer Jørgen med prisen!


Jørgen Lye 2Jørgen Lye  har ett bredt interessefelt. Han liker både humanistiske fag og realfag. Det er derfor ikke overraskende at han velger å studere fysikk ved UiO fra høsten av. Han er glad for sine 3 år her ved KKG, og roser spesielt alle de kompetente lærerne han har møtt. Samtidig har han opplevd det faglige og sosiale miljøet i klasse 3AFF som motiverende for egen innsats. Det har vært aksept for å være forberedt til undervisningen, og for å lese fag fra andre kilder i tillegg til pensum.
Til kommende elever sier han: "Ikke tenk enten realfag eller humanistiske fag, det er fullt mulig å være interessert og glad i begge. Du kan være interessert i både fysikk og språkfag, matematikk og historie"
Vi ønsker Jørgen lykke til på UiO, hvor hans bror studerer matematikk og hans søster har avsluttet en mastergrad i arabisk.

av Morell, Morten, publisert 18. juni 2008 | Skriv ut siden