De to russepresidentene,Kristin Espegren og Chris Myhre takket medelever og lærere for 2 år på henholdsvis Katta og Gimle, og ett år på KKG. Naturlig nok gav de begge uttrykk for at de 2 første årene var best, men at det siste året på den nye skolen var greitt nok. Begge presidenter fikk blomster av rektor Eva Bergh, og ble ønsket lykke til på veien videre.

Mette-G-og-Eva-H-RVaraordfører Mette Gundersen holdt en flott tale til elevene. Hun sa det elevene ville bli målt på i fremtiden ville være verdier,kunnskaper og holdninger. Kristiansand trenger dere, og dere vil være verdifulle støttespillere til utvikling av byen og regionen fremover understreket hun, og fikk varm applaus for sin tale. Rektor Eva Bergh takket elevene for innsatsen og for god oppførsel i russetiden.Hun hadde satt pris på den nye knutreregelen som handlet om å gi rektor blomster eller rosende ord.
orkesteret-RKKG var så heldig å kunne hente kveldens band fra Universitetet i Agder -Konservatoriet.  
Fra venstre Gunnar Sæter, trommer, Audun Ramo,bass, Elise Nærø, vokal og Jonas Skovdahl, key board. De er dyktige og mestret det store rommet med både soul og mer rocka rytmer.
Tribunen-stående-sang-RFor å kunne ta imot over 400 elever, omlag 800 foresatte og 150 lærere, måtte Gimlehallen tas i bruk. Det var en stor forsamling som stående tok imot elevenes innmarsj med sang.
Om 3 år er planen at skolen skal kunne ta i bruk sitt nye bygg til et slikt arrangementet.Dette blir en  storstue som vil binde de to eksisterende skolebygg sammen.
Innmarsj-elever-tidlig-RElevene hadde stilt opp og gikk inn foran tribunene med foresatte og lærere, og fant deretter sine plasser klassevis.
Elever-under-innmarsj-2-REn stor forsamling med elever i VKII studiespesialisering og Vg2 Service og samferdsel og Vg2 Barne og ungdomsarbeider finner her sine plasser.
Etter avslutningsfesten gikk elevene sammen med kontaktlærere til sine klasserom for å avslutte skolegangen ved KKG, og også få utdelt sine karakterutskrifter. Fellessensuren faller ikveld, og de vil få tilsendt sine vitnemål i neste uke.

Vi ønsker alle en riktig god sommer !

av Morell, Morten, publisert 19. juni 2008 | Skriv ut siden