Tirsdag var universitetslektor Nils Voje Johansen fra universitetet i Oslo på besøk ved KKG. Han inviterte nærmere 200 matematikkelever med på en reise inn i de komplekse tallenes verden. Han hadde også et foredrag om bevis for ca 50 elever i 3MZ.

Matematikk Foreleser blant eleverVoje Johansen fortalte om den norske landmåleren Caspar Wessels pionerarbeid på 1700-tallet innen emnet komplekse tall. Det var imponerende å se hvor mye han fikk formidlet til elevene om emnet i løpet av bare 45 minutter.

Matematikk Foreleser med elever foran tavla

En inspirert foredragsholder klarte virkelig å engasjere elevene. Her på bildet ser vi Bjørnar Bakke, Åshild Walseth og Wanda Kleiven som alle syntes det var en spennende forelesning. Er det tre fremtidige matematikkstudenter vi her ser på bildet?

Tekst: Kjetil Damsgård
Foto: Morten Morell

av Morell, Morten, publisert 29. januar 2008 | Skriv ut siden