Høsten første samling for rådgiver ble arrangert på Kristiansand katedralskole Gimle, tirsdag 30.oktober.
Styret i Rådgiverforum for Vest-Agder, benyttet anledningen til et kort møte i lunchen denne dagen. Leder for styret, Geir Lauvdal, uttrykker tilfredshet ved å komme sammen  på slike dager. Travelt opptatt med å notere på sin PC, sier han at det er en god anledning til å pleie nettverket rådgiverne er avhengig av.

Assisterende fylkesutdanningssjef, Kjellbjørg Auestad, er glad for at så mange som 70 rådgivere fra både ungdomsskoler og videregående skoler er med på denne samlingen. Målet med denne samlingen er bl.a. å presentere ulike utdanningsprogram, som skolene som er vertskap for samlingene får muligheten til å gi.
 Dette skal kunne gi rådgiverne grunnlag for å gi elevene den riktige bakgrunnen for valg av fremtidige utdanningsprogram og fag.
Rektor John Nelvik Lie ønsket velkommen og orienterte om den nye skolen, KKG.
Det ble fra skolens side orientert om tilbudet i språkfag og realfag på utdanningsprogram for studiespesialisering. I tillegg ble det gitt en orientering om tilbudet innen utdanningsprogram for helse- og sosialfag og service og samferdsel.
  
Av det øvrige program denne dagen nevner vi:
NAVs rolle i forhold til videregående opplæring og karriereveiledning.
Euroguidance Norge, den europeiske dimensjon i karriereveiledning
MMM-prosjektet og Karriereveiledningsprosjektet.

av Morell, Morten, publisert 30. oktober 2007 | Skriv ut siden