12. oktober vil skolen ta imot besøk fra Nicaragua. Seks elever og to lærere vil være våre gjester i 16 dager.
Bildet viser våre elever og lærere som besøkte vår vennskapsskole i Nicaragua i februar 2007
Du kan lese mer om dette prosjektet under internasjonaliserng.

av Morell, Morten, publisert 23. september 2007 | Skriv ut siden