20160603 092933

De siste ukene før skoleslutt endres timeplanen noe pga eksamen ekskursjoner, studiedager, og læreres sensoroppdrag andre steder.

Vi er opptatt av at elevene skal ha fremdrift i fagene, selv om det er få uker igjen til skoleslutt. Det er utarbeidet en detaljert plan for siste del av skoleåret der noen klasser skal bruke tid på ekskursjoner i geografi mens andre skal på feltarbeid i naturfag eller i forbindelse med norsk-faget. I tillegg har noen elevgrupper studiedager i påvente av endelig eksamen. For noen elevgrupper endres timeplanen dersom faglærer er blir sendt ut på sensoroppdrag på andre skoler i regionen.

Slik er planen for siste del av skoleåret:

Dato

Vg1

Vg2

Vg3

Torsdag

9. juni

 

 

Ekskursjon i naturfag: 1STC, 1STK, 1STI. Ekskursjon i geografi: 1STG, 1STH*

Undervisning YF

Inspirasjonskurs til fordypningsemne i norsk *

 Undervisning YF

Muntlig/muntlig-praktisk eksamen STUSP/IDR

 

 

 

Eksamen/studiedag

Fredag

10. juni

 

 

 

Melding muntlig/muntlig-praktisk STUSP/IDR

Undervisning

Undervisning

Eksamen/studiedag

Mandag

13. juni

 

 

Tverrfaglig

Forberedelse:

BUA2004 Tverrfaglig

SSS2004 Tverrfaglig

Tema – muntlig eksamen

STUSP/IDR

Melding muntlig/muntlig-praktisk STUSP/IDR

Ekskursjon i naturfag: 1STF, 1IDB. Ekskursjon i geografi: 1STA, 1STC, 1STD, 1STE *

Undervisning YF

Eksamen YF

Inspirasjonskurs til fordypningsemne i norsk vg3 *

Eksamen/studiedag

Tirsdag

14. juni

 

 

Tverrfaglig

Forberedelse:

BUA2004 Tverrfaglig

SSS2004 Tverrfaglig

Muntlig/muntlig-praktisk eksamen STUSP/IDR

Tema – muntlig eksamen

STUSP/IDR

Ekskursjon i naturfag: 1STH, 1STG, 1STE.
Ekskursjon i geografi: 1STB, 1STI*

Undervisning YF

Eksamen YF

Inspirasjonskurs til fordypningsemne i norsk vg3 *

Eksamen/studiedag

 

 

Onsdag

15. juni

 

 

Eksamen:

BUA2004 Tverrfaglig

SSS2004 Tverrfaglig

Muntlig/muntlig-praktisk eksamen STUSP/IDR

 

Ekskursjon i naturfag: 1STA, 1STB, 1STD, 1IDC, 1IDD.
Ekskursjon i geografi: 1STF, 1STK.*

Undervisning YF

Eksamen YF

Inspirasjonskurs til fordypningsemne i norsk vg3 *

Eksamen/studiedag

Torsdag

16. juni

 

 

 

 

Undervisning.

Forberede til muntlig eksamen.

Undervisning.

Forberede til muntlig eksamen.

Bokinnlevering (se egen plan)

 

Ingen ordinær undervisning.

Fredag

17. juni

 

 

 

 

Undervisning.

Forberede til muntlig eksamen.

Undervisning.

Forberede til muntlig eksamen.

Bokinnlevering (se egen plan)

 

Ingen ordinær undervisning.

Mandag

20. juni

 

Melding muntlig/muntlig-praktisk

STUSP/IDR/YF

Melding muntlig/muntlig-praktisk

STUSP/IDR/YF

Melding muntlig/muntlig-praktisk STUSP

Eksamen/studiedag

Eksamen/studiedag

Eksamen/studiedag

Tirsdag

21. juni

 

Tema – muntlig eksamen

STUSP/IDR

Tema – muntlig eksamen

STUSP/IDR

Tema – muntlig eksamen

STUSP

Eksamen/studiedag

Eksamen/studiedag

Eksamen/studiedag

Onsdag

22. juni

Muntlig/muntlig-praktisk eksamen

STUSP/IDR/YF

Muntlig/muntlig-praktisk eksamen

STUSP/IDR/YF

Muntlig/muntlig-praktisk eksamen STUSP

 

Eksamen/studiedag

Bokinnlevering
(se egen plan)

Eksamen/studiedag

Bokinnlevering
(se egen plan)

Avslutningsarrangement om kvelden for avgangselever YF

Eksamen/studiedag

Avslutningsarrangement om kvelden for avgangselever

Torsdag
23. juni

 

 

 

 

Bokinnlevering
(se egen plan)

Bokinnlevering
(se egen plan)

 

Fredag
24. juni

 

 

 

Siste skoledag med utdeling av karakterer for året

Siste skoledag med utdeling av karakterer for året

 

Merknad: Ekskursjon i naturfag og geografi:

Alle Vg1-klasser på STUSP skal ha en dag med ekskursjon i naturfag og en dag med ekskursjon i geografi i perioden 09.6-15.6. Vg1-klasser på IDR skal ha en dag med ekskursjon i naturfag i samme periode. Klasser som ikke er på ekskursjon har studiedag. Vg1-klasser på YF følger ordinær undervisning.

Merknad: Inspirasjonskurs til fordypningsemne i norsk Vg3:

Alle Vg2-klasser på STUSP og IDR skal ha en dag med inspirasjonskurs til fordypningsemne i norsk Vg3 i løpet av perioden 09.6-15.6. Klassene får nærmere beskjed om hvilken dag de skal ha et slikt kurs. Klasser som ikke deltar på inspirasjonskurs har studiedag.

Merknad: 2IB følger ordinær undervisning i hele perioden.

 

 

av Hope, Tim, publisert 7. juni 2016 | Skriv ut siden