Fra de er født møter jenter i Etiopia og Malawi hindringer som begrenser deres mulighet til å få utdanning og til å ta egne valg. Det at jenter ikke får være med å påvirke og forme sine egne liv og samfunnet de lever i er dypt urettferdig. Det er også en av de største hindringene for utvikling.

OD2014 sitt overordnede mål er å gi jenter i Etiopia og Malawi økt selvstendighet og større innflytelse over sitt eget liv. Jenter med utdanning og egne inntekter, og som er bevisste sine rettigheter, vil være viktige rollemodeller for andre jenter i framtiden. Vi ønsker å endre jenter og gutters syn på og kunnskap om egne rettigheter, og jobbe for at de selv er med å skape seg en bedre framtid. For at det skal føre til varige endringer, er det også viktig at foreldre, lærere og lokale myndigheter får et mer positivt syn på ungdom og verdsetter ungdoms kunnskap og ideer. Tiltakene som vil bli iverksatt for å oppnå dette målet vil variere i de ulikeområdene, og skal totalt nå ut til Og nå ut til ca 34 000 ungdommer!

 

Her på KKG er det god oppslutning blant elevene om å delta i aksjonen. Elevene vil denne dagen arbeide og tjene inn årets beløp, som er kr 400,- som i sin helhet går til OD. Skolen vil på torsdag ha omlag 20 elever som utfører ulike arbeidsoppdrag i skolens bygninger.

Ifjor samlet elever i videregående skoler inn over 30 mill kroner!

Vi ønsker elevene lykke til med årets aksjon!

av momo1, publisert 28. oktober 2014 | Skriv ut siden