På grunn av feil i distribusjonen fra OD sentralt har ikke noen skoler i Vest Agder fått informasjonsmateriell.
Vi har derfor ingen informasjon til eventuelle arbeidsgivere som elevene kan legge frem. Dette er sterkt beklagelig men dessverre ikke noe vi får gjort noe med. Vi viser derfor til OD sine egne nettsider for ytterligere informasjon.

Årets innsamling i Operasjon Dagsverk går til å sikre ungdom i Colombia utdanning. I Colombia har ungdom en begrenset stemme. Skolen er ikke alltid et trygt sted å være for elevene, ungdom har ikke kunnskap om rettighetene sine, og hindres fra å være med å ta viktige avgjørelser i sine samfunn.
Det er ungdom som skal skape fremtiden, og de fortjener å bli hørt.

OD 2016 har tre hovedmål:
1. Ungdom skal gå på trygge skoler
2. Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter
3. Ungdom skal påvirke politikk og være med å bestemme

Gi arbeidsoppgaver til en eller flere elever 3. november!
Bidraget på ett dagsverk er satt til kr. 400.
Innbetaling fra arbeidsgivere og deltakere:

Betale for dagsverk
For å få betalt for dagsverket kan dette gjøres ved:
KID og kontonummer 
KID nummer ved betaling: 4292046879 (01.11.2016 Kid nr. er fornyet, sjekk at du bruker rett)
Kontonummer: 1503.65.78693
Skolens kunde id er: 2920

Se http://www.betale.od.no/ for mer info om betaling

av Hope, Tim, publisert 27. oktober 2016 | Skriv ut siden