Maike Bruckmann (22) fra Kristiansand kommunes vennskapsby Münster har hatt studentpraksis ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) i seks uker.
KKG har samarbeidet med Anette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium i Münster siden høsten 2010 om blant annet utveksling av elever. Praksisplassen Maike har hatt ble tilrettelagt i et samarbeid mellom Kristiansand kommune og avdeling for fremmedspråk ved KKG.

 

Engasjert i internasjonalisering

Maike Bruckmann deltok i elevutvekslingssamarbeidet i skoleåret 2011-2012, noe som førte til at hun ble glad i Norge og senere valgte å studere et år ved NTNU i Trondheim. Praksisplassen ved katedralskolen har fungert som et viktig bidrag til hennes videre studier i internasjonalisering.

Tyske Bruckmann, som snakker norsk, spansk og engelsk flytende i tillegg til sitt eget språk, ser for seg en jobbfremtid innen internasjonal kommunikasjon eller i internasjonale organisasjoner. Hun er også opptatt av å videreføre samarbeidet mellom vennskapsbyer.
Maike har også vært et år som utvekslingsstudent på Costa Rica, og har flere lengre studentpraksisopphold bak seg bl.a.  New Zealand,  Frankrike og Polen.

– Det å få erfaring med andre kulturer og andre levemåter, og med forskjellige mennesker, gjør at jeg møter nye mennesker med større åpenhet og toleranse, sier hun.

Liker seg i Norge

– Min bror deltok på fotballturneringen Color Line Cup, og han ga så mange fine beskrivelser av Norge at jeg også ble interessert, sier Maike Bruckmann.

Hun har vært i Norge og Kristiansand flere ganger, og regner helt sikkert med at hun kommer tilbake.

– Jeg har opplevd så mye gjestfrihet og hjelpsomhet, det er de sterkeste inntrykkene jeg sitter igjen med etter dette oppholdet, sier hun.

Søndag reiser hun hjem igjen til Münster, med mange flotte erfaringer i bagasjen. Hun har undervist i spansk, tysk og engelsk, og sier at i Tyskland er det mange som ser til Skandinavia når det gjelder skolesystemene våre. I Tyskland er skolene mer spesialiserte enn vi har i her.

Studentpraksis ved KKG

Maike Bruckmann har vært studentvikar i mange ulike fag er på KKG.
I perioden hun har vært her, har hun for det første besøkt mange klasser med tysk på timeplanen, hvor hun har fortalt om Münster, om tradisjoner og kultur i Tyskland, og ikke minst om muligheten for norske elever å studere i Tyskland.

Samtidig med hennes praksis her på skolen, har det vært store reisevirksomhet blant de øvrige språklærerene.
Spansklærere har reist til Nicaragua og Madrid i forbindele med ulike utvekslingsprosjekter KKG har.
Det har derfor vært svært nyttig å kunne bruke Maike som vikar i spansktimer, men også fransk og engelsk har hun gjort en solid vikarjobb.

Fredag 20. mars avslutter hun sin praksis ved KKG.

Vi takker Maike for oppholdet og jobben hun har gjort her som studentvikar, og ønsker henne lykke til med videre studier i Tyskland.

For de som ikke allerede har sett bildene hun tar, kan vi fortelle at Maike er en meget habil fotograf som også har bidradd med bilder til skolens hjemmeside.

 

 

 

                                        


av momo1, publisert 19. mars 2015 | Skriv ut siden