Aasne Rekve, 3STK, og Margrethe Riddervold og Andrea Hessen, begge elever i 1STH, overrasket mange elever fredag morgen.
Sammen med flere andre laget de vafler som fornøyde medelever kunne få smake da de hastet forbi til første time.
I første friminuttet hadde historien spredd seg, og enda flere var innom for å få en varm vaffel.
Vi takker Margrethe, Andrea og de andre elevene for et hyggelig innslag og initiativ for sine medelever!

av momo1, publisert 28. februar 2014 | Skriv ut siden