Romfordeling:

  • Engelsk:  tirsdag og torsdag: Odd G. Andreassen. Rom 2147

  • Norsk2: tirsdag og onsdag: Silje Thomassen, Rom 3113

  • Norsk1: tirsdag og onsdag: Vidar Waag, Rom 3146

  • Samfunnsfag/historie: mandager: Andreas Magnus, Rom 3137

  • Matte og naturfag: mandag og torsdag: Svein Winther, Ingjerd Bergland, Rom 3136

  • Matte og naturfag: mandag og torsdag: Svein Winther, Ingjerd Bergland, Rom 3134

  • Naturfag lab: mandag og torsdag: Svein Winther. Rom 3127/29

av Hope, Tim, publisert 5. september 2017 | Skriv ut siden