MISPOP-prosjektet som det også kalles, er et samarbeid mellom Norge, Østerrike, Makedonia og Litauen. Prosjektet handler om entreprenørskap i undervisningen.

MISPOP-prosjektet strekker seg over to år og innebærer felleskurs, gjensidige besøk og fellesproduksjon av undervisningsmateriell. Elever som skal ta det nye faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling eller driver ungdomsbedrift, kan få anledning til å delta i prosjektet. Neste skoleår skal blant annet KKG være vertskap for en samling høsten 2015, samt delta med elever og lærere på kurs i Wien våren 2016.

av Andersen, Ann Cathrine, publisert 21. januar 2015 | Skriv ut siden

Ansvarlige For MISPOP

Ansvarlige For MISPOP

Ansvarlige For MISPOP
EU Logo

EU Logo

EU Logo