KKG er en av mange "FN-skoler" i landet. I samarbeid med FN-sambandet får vi bl.a. tilgang til mange gode nettressurser og undervisningsopplegg tilpasset våre fag og elevgruppe, kan delta på FN-rollespill og kan ta imot foredragsholdere som snakker om tema fra fred og konflikt til menneskerettigheter, klima og FNs bærekraftsmål. KKG er en skole der mange kulturer og nasjonaliteter er representert. Det er vi stolt over og det lærer vi mye av.

av Hope, Tim, publisert 19. september 2016 | Skriv ut siden