Engelskseksjonen ved KKG, hadde torsdag besøk av Jan Erik Mustad fra UIA.
Tema for skolens engelsklærere var:
"After Scotland. What’s next for the shattered Union?"

Jan Erik Mustad er Førstelektor ved Universitet i Agder. Institutt for fremmedspråk og oversettelse.
Han blir i tillegg ofte brukt av både NRK og TV2, som ekspertkommentator i forhold til samfunnsspørsmål om England. I den sammenheng, så vi han ofte gi kommentarer til media i forbindelse med folkeavstemningen i Skottland, hvor det skotske folket svarte nei på spørsmålet om de ønsket uavhengighet- og dermed bryte ut av en mer enn 300 år gammel union.

Jan Erik Mustad gav i sitt foredrag et  interessant historisk bakteppe av det Skottland vi kjenner idag. Han gikk også videre inn på en drøfting og analyse av resultatet av folkeavstemningen som nettopp er blitt avholdt, og gav perspektiver på hvor Skottland vil gå videre i årene som kommer.

Et interessant ,kjærkommet og lærerikt innslag for de lærere som underviser i engelsk.  Vi regner med at lærerne her fikk både inspirasjon og kunnskap som de vil bringe med seg inn i engelskundervisningen på alle trinn.

 

 

 

av momo1, publisert 23. oktober 2014 | Skriv ut siden