Årets høytidelige FN-rollespill fant sted 20/11, som vanlig i den vakre bystyresalen i Kristiansand. Situasjonen var et møte i Sikkerhetsrådet, og temaet var den vanskelige situasjonen i Syria. Syria har ikke plass i Sikkerhetsrådet, men fikk møte med talerett.

Våre elever representerte Syria, Litauen, Frankrike, Jordan og Sør-Korea.

 

 

 

Tekst til bildene.

Josephine Åteigen, Elien Vestgarden, Erik-Andre Haavind og Abokor Musse representerte Litauen. Som et lite land uten store interesser i Midt-Østen var det vanskelig å bli hørt i debatten, men de gjorde noen tapre forsøk. Et viktig hensyn for Litauen var å holde seg inne med USA og andre Natoland med tanke på sin store og skumle nabo i øst – Russland.

 

Siden Syria ikke sitter i sikkerhetsrådet fikk de kun talerett og ikke stemmerett. Dette frustrerte delegatene litt, men gjennom intens lobbyvirksomhet og allianser med russerne klarte de likevel å sikre seg mot større inngrep fra verdenssamfunnet. Resultatet ble en ganske utvannet resolusjon som syrerne var ganske tilfreds med.

 

En av de mest aktive delegasjonene under årets rollespill var den Jordanske, med lederen Are Ørnevik for anledningen i det klassiske arabiske hodetørkleet Kefije. Som naboland av Syria er Jordan oversvømt av flyktninger og ba desperat verdenssamfunnet om hjelp til å håndtere flyktningestrømmen. Aller helst ville jordanerne at FN skulle opprette flyktningeleirer inne i Syria, og de ble delvis bønnhørt i den endelige resolusjonen fra Sikkerhetsrådet.

 

Sør-Korea, for anledningen representert ved Cecilie Rondeel og Adelight Awour, ønsket å bidra til en fredelig løsning for konflikten i Syria. Som ventet støttet de opp om USAs linje, men fikk markert seg som et selvstendig land på talerstolen ved flere anledninger.

 

Den franske delegasjonen bestående av Andreas Benestad, Vilde Maltby, Benyamin Almås (+ Lorentz Gjessing som ikke er med på bildet) var aktive på bakrommene og på talerstolen. De var nok de mest ivrige pådriverne for å få til noe sammen med Jordan, men ble stadig kontret av Russerne og Kineserne.

 

Tekst og foto:
Kari Nyutstumo

av momo1, publisert 26. november 2014 | Skriv ut siden