Onsdag 21.1 arrangerte KKG "Flere ut i lære 2015", en møteplass for næringslivet og morgensdagens lærlinger innen salg, kontor og sikkerhet.

Elever fra KKG, Vennesla, Mandal og Møglestu fikk denne dagen høre mange bedrifter formidle hvordan det er å være lærling i sine bedrifter, og hva de ser etter når de skal ansette nye lærlinger. I pausene vrimlet elevene på stands for å komme i kontakt med bedrifter de f.eks. kan tenke seg å være lærling i eller søke praksisplass hos. Flere elever benyttet anledningen til å levere CV til en mulig fremtidig lærebedrift. Skolen ser på dette som ett av flere tiltak for å videreformidle lærlinger, og ikke minst få frem i lyset de mange muligheter som finnes for lærlinger innen servicenæringen.  

av Andersen, Ann Cathrine, publisert 16. januar 2015 | Skriv ut siden