- har som formål:
å yte støtte til evnerike og verdige elever som har tatt eksamen med Kristiansand Katedralskole og som ønsker videre studier i Norge eller utlandet.

Hovedtekst:

Legatets vedtekter bestemmer:

"Avkastningen av legatet skal hvert år når administrasjonsomkostninger er betalt, av styret utdeles til en eller flere evnerike og verdige elever som har tatt eksamen artium ved Kristiansand Katedralskole, som hjelp til deres videre stuidier i Norge elelr utlandet. Avkastningen utdeles hvert år første mars."

Søknad om tildeling bør blant annet innehold opplysning om når søkeren tok avsluttende eksamen ved skolen, hva et eventuelt stipend tenkes brukt til, og hvor stort beløp det søkes om. 

 

Se utfyllende info i vedlegget til høyre.  

Se tidligere omtale i F.vnennen:
https://www.fvn.no/nyheter/okonomi/i/zLJpzO/190000-kroner-til-fem-evnerike-og-verdige  (10. oktober 2018)

av Hope, Tim, publisert 22. oktober 2019 | Skriv ut siden