Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Elever som fikk karakteren 1 i vår, kan gå opp til det som kalles Ny, Utsatt eller Særskilt eksamen. Hvis det gjelder deg, har du fått et brev fra skolen din med beskjed om dette. Alle andre må ta eksamen som privatist.

For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Vest-Agder fylkeskommune eksamensforberedende kurs i norsk, matematikk, naturfag, engelsk, spansk, tysk og fransk. Kursene er gratis.
Kontakt rådgiver ved skolen din, eller Karriere Lindesnes (v/ Hilde), hvis du har spørsmål om kursene, eller spørsmål om andre fag du ikke har bestått. 

E-post karrierelindesnes@vaf.no. E-posten merkes med "Høstkurs 2019". 

Frist for påmelding 22. september

Se mer info på www.vaf.no/hostkurs

av Hope, Tim, publisert 10. september 2019 | Skriv ut siden