Aksjonsdag2019

Elevrådet har bestemt at KKG skal ha sin egen aksjon, og derfor deltok ikke skolen på nasjonal OD i fjor høst. Inntektene fra denne dagen går til formål som elevene her på skolen selv har valgt.

Som i fjor fordeles de innsamlete pengene likt mellom:


1) Kristiansand kommunes Rajshahiaksjonen
Skoler og barnehager i Kristiansand har hvert tredje år siden 1983 samlet inn penger til denne aksjonen som går til barn og ungdom, funksjonshemmede, kvinner, sykehus og arbeid mot menneskehandel i et av de fattigste landene i Asia. Rajshahi er Kristiansands vennskapsby i Bangladesh. Se mer på www.rajshahi.no.

2) Redd Barnas prosjekter i Nicaragua
KKG har siden 1996 hatt et tett samarbeid med en skole i Nicaraguas hovedstad Managua. Gjennom besøk og gjenbesøk har elever og lærere lært mye om et av Latinamerikas fattigste land. Siden starten har vi også besøkt Redd Barnas prosjekter i landet når vi har vært der, og sammen med Redd Barna valgt ut to prosjekter vi vil støtte: Ett prosjekt i det fattige nord som går ut på å gi barn og ungdom skolegang. Ett prosjekt i hovedstaden Managua som går ut på å gi funksjonshemmede og utviklingshemmede en bedre hverdag. Se mer på www.reddbarna.no.

Begge disse prosjektene passer veldig godt inn i KKGs aktiviteter og verdigrunnlag, og vi håper at alle elever og ansatte skal bidra til at disse flotte aksjonene skal få god nytte av innsamlingen!

av Hope, Tim, publisert 13. mars 2019 | Skriv ut siden