Aksjonsdagen2017

I år har elevrådet bestemt at vi ikke skal delta på ordinær OD, men at vi skal ha vår egen aksjon den samme dagen. Inntektene fra denne dagen går til formål som elevene på skolen selv har valgt.

I år fordeles de innsamlete pengene likt mellom:

1) Kristiansand kommunes Rajshahiaksjonen
Skoler og barnehager i Kristiansand har hvert tredje år siden 1983 samlet inn penger til denne aksjonen som går til barn og ungdom, funksjonshemmede, kvinner, sykehus og arbeid mot menneskehandel i et av de fattigste landene i Asia. Rajshahi er Kristiansands vennskapsby i Bangladesh. Neste aksjonsår er i 2018, så nå har vi sjansen til å gi denne aksjonen en fantastisk starthjelp! Mer på www.rajshahi.no.

2) Redd Barnas prosjekter i Nicaragua
KKG har siden 1996 hatt et tett samarbeid med en skole i Nicaraguas hovedstad Managua. Gjennom besøk og gjenbesøk har elever og lærere lært mye om et av Latinamerikas fattigste land. Siden starten har vi også besøkt Redd Barnas prosjekter i landet når vi har vært der, og sammen med Redd Barna valgt ut to prosjekter vi vil støtte: Ett prosjekt i det fattige nord som går ut på å gi barn og ungdom skolegang. Ett prosjekt i hovedstaden Managua som går ut på å gi funksjonshemmede og utviklingshemmede en bedre hverdag. Mer på www.reddbarna.no.

Begge disse prosjektene passer veldig godt inn i KKGs aktiviteter og verdigrunnlag, og vi håper at alle elever og ansatte skal bidra til at disse flotte aksjonene skal få god nytte av innsamlingen.

 

Hver elev som deltar skal samle inn minst 400 kr som skal betales inn til skolen. Dette gjøres gjennom "Gi en dag"-prinsippet, dvs. at eleven jobber en dag (seks timer) og betaler inn lønna til aksjonen. Det skal betales inn til skolens konto nr. 3201.65.83528 eller på skolens Vipps: Kristiansand katedralskole Gimle, nummer 131309 (søk på navn eller nummer). Husk å oppgi elevens navn på innbetalingen!

 

av Hope, Tim, publisert 19. oktober 2017 | Skriv ut siden