Elevene Scott, Anna og Susanne fikk både roser og nye arbeidsuniformer da det fredag 16. oktober ble det markert at de tre elevene på HT-avdelingen har fått sine arbeidspraksisplasser ved KKG, 1 time pr. uke.

Anna besøker kontorer og arbeidsrom og tømmer papirsøppel. Susanne er sammen med personal fra renhold og vil bidra til skolen vår er ren og pen, mens Scott arbeider sammen med vaktmesterne. Gerd Ragnhild, avdelingsleder for miljøteamet, ønsket elevene velkommen med høytidelig overrekking av arbeidsuniformer og blomster. Markeringen ble selvsagt fulgt opp med både tale, musikk og god mat!

At HT-elever får intern tilrettelagt arbeidspraksis samsvarer med skolens inkluderingstanke. Det er viktig at våre elever opplever å kunne utføre et selvstendig og meningsfylt arbeid, og at arbeidsgiver ser at de er en ressurs.

Vi takker for all positivitet og velvilje og er stolte over skolen vår!

av Såzen Larsen Kusano, publisert 20. oktober 2015 | Skriv ut siden